SGR

CruiseClub is aangesloten bij de SGR

Cruiseclub is onderdeel van de Reas Travel Group BV. CruiseClub Nederland is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl onder nummer 1143. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis