Calamiteitenfonds

CruiseClub is aangesloten bij het Calamiteitenfonds

CruiseClub Nederland is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Daarmee vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. De garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door CruiseClub georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren

Onder 'calamiteit' wordt verstaan: een door molest of natuurramp verzoorzaakte abnormale gebeurtenis. 

Voor meer informatie over het Calamiteitenfonds verwijzen wij u naar www.calamiteitenfonds.nl