Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer | CruiseClub

Ondanks de zorg en aandacht die CruiseClub Nederland BV (CruiseClub) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.cruiseclub.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

 

Een bezoeker (mens of computer) mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, vermenigvuldigen of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CruiseClub. 

 

CruiseClub sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (www.)cruiselcub.nl, of het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om (www.)cruiseclub.nl te kunnen raadplegen. 

 

Cookies 

 

CruiseClub maakt, net als 90% van alle websites, gebruik van cookies. Met cookies worden uw instellingen en voorkeuren onthouden. U heeft zelf de mogelijkheid het gebruik van cookies in te stellen in uw browser en bestaande cookies te verwijderen van uw computer. Deze website plaatst eigen cookies die het gebruik verbeteren en cookies van Google Analytics. 

 

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Op het moment dat u de cookies weigert, is het mogelijk dat dit het functioneren van onze website aantast.